[první nákup]  [bezpečnost a ochrana osobních dat]

Ivatom s.r.o.,sídlo:Ostrava Mariánské Hory, Daliborova 21,tel.+420596636092, mob.+420 777500012,mail: 1ivatom@seznam.cz

[Zpět na úvodní stránku]

bazénová chemie E-shop

Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana dat).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku před zaplacením proformfaktury, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Copyright-VKSW © 2009, Ivatom s.r.o.